Organizator

Współfinansowanie

Badania klimatu rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce.

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Na czym polega badanie?

Badanie pilotażowe w Tczewie

Badania Klimatu Rowerowego są próbą
zebrania opinii o jakości warunków
korzystania z roweru w Polsce.

 

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

 

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

W 2018 przeprowadziliśmy pilotażowe Badanie Klimatu Rowerowego w Tczewie. W badaniu wzięło udział 143 respondentów. W skali ocen od 1 do 6, gdzie 1 to ocena najlepsza, a 6 najgorsza, w badaniu uzyskano średni wynik 3,15.

Ankieta

Analiza

Mieszkańcy — codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają anonimową
ankietę (online lub stacjonarnie),
w której oceniają warunki panujące
w swoim mieście lub gminie.

Dane z ankiet są analizowane
i opracowywane przy użyciu
sprawdzonej od 1998 roku
metodologii Fahrradklima-Test. Według niej w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.

Raport

Wyniki przedstawiane są w 6-stopniowej skali i są powszechnie dostępne. Kierowane są szczególnie
do samorządowców, osób decyzyjnych 
oraz osób odpowiedzialnych 
za kształtowanie ruchu.

Badania 2020

Obecnie przygotowujemy ogólnopolskie Badania Klimatu Rowerowego. Zaproszenia do udziału w badaniach zostały rozesłane do jednostek samorządu terytorialnego, które mogą bezpłatnie zgłosić miejscowość do badań.

Jeżeli jesteś przedstawicielem JST, możesz zgłosić miejscowość do badań. Formularz dostępny jest poprzez przycisk poniżej.

 

Udostępniamy także szczegółową koncepcję badań, dostępną w formie prezentacji.

BADANIE JEST PRÓBĄ ZNALEZIENIA ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

Czy Twoja miejscowość traktuje ruch 
rowerowy wystarczająco poważnie?

Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia Ci radość, czy jest raczej źródłem stresów?

POBIERZ RAPORT Z BADANIA

O badaniu

Badania 2020

Pilotaż

Przedstaw swoją opinię na temat korzystania z roweru w Twoim mieście lub gminie

Przekaż osobom kształtującym politykę rowerową
i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną – opinię eksperta, codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

PREZENTACJA KONCEPCJI BADAŃ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA JST