© 2018-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w polskich miastach i gminach. Ich wyniki tworzą Ranking Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

OBSERWUJ NAS

RANKING 
MIAST I GMIN
PRZYJAZNYCH
ROWERZYSTOM

Aktualności

W okresie od października 2022 do lutego 2023 przeprowadzamy drugie ogólnopolskie Badania Klimatu Rowerowego. Zaproszenia do bezpłatnego udziału w badaniach zostały przesłane do wszystkich polskich samorządów, a wszystkie miasta powyżej 50 tys. mieszkańców zostały zgłoszone automatycznie. Łącznie w badaniu bierze udział 175 miast i gmin.

 

Ogłoszenie wyników badania oraz bazującego na nich najnowszego Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom odbędzie się w maju 2023 w Poznaniu podczas konferencji samorządowej Samorządy Przyjazne Życiu.

Druga ogólnopolska edycja

2022

Wypełnij ankietę – do 28 lutego 2023

W okresie od listopada do grudnia 2020 zostały przeprowadzone pierwsze ogólnopolskie Badania Klimatu Rowerowego. Zaproszenia do bezpłatnego udziału w badaniach zostały przesłane do wszystkich polskich samorządów. Do badania zgłosiło się 90 miast i gmin, z czego 49 z nich osiągnęło minimalny metodologiczny próg liczby wypełnionych ankiet.

miast i gmin 

wzięło udział

łączna liczba respondentów

Zobacz wyniki rankingu 2020 i raporty

0
0

Pierwsza ogólnopolska edycja

2020

Pilotaż implementacji Badania Klimatu Rowerowego w Polsce odbył się w okresie od września do października 2018 w Tczewie. W pilotażowym badaniu wzięło udział 143 respondentów, a Tczew uzyskał średni wynik 3,15 (gdzie 1 jest oceną najwyższą, a 6 najniższą).

Badanie pilotażowe w Tczewie

2018

Pilotaż Badania Klimatu Rowerowego odbył się w 2018 roku. Ogólnopolskie badania przeprowadzane są od 2020 roku.

EDYCJE I WYNIKI

ZAŁOŻENIA METODOLOGII

NARZĘDZIE BADAWCZE

MINIMALNE PROGI LICZBY ANKIET

Minimalny wymagany metodologią próg opublikowania wyników badania zależy od ilości mieszkańców miasta

lub gminy i wynosi:

 

  • do 50 tys. mieszkańców – minimum 50 ankiet

  • od 50 do 100 tys. mieszkańców – minimum 100 ankiet 

  • od 100 do 200 tys. mieszkańców – minimum 150 ankiet 

  • od 200 tys. mieszkańców – minimum 200 ankiet

 

W przypadku nie osiągnięcia progu, wyniki dla danej miejscowości nie są publikowane.

Badania Klimatu Rowerowego są realizowane w Polsce przez stowarzyszenie samorządowe Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). Badania przeprowadzane są według sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Według niej, w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.

Narzędziem badania jest kwestionariusz ankietowy w wersji online. Zawiera on 27 podstawowych pytań podzielonych 

na 5 obszarów tematycznych, a także pytania dodatkowe

i metryczkowe.

 

Kwestionariusz jest wypełniany przez respondentów anonimowo, a system posiada zabezpieczenia przeciwko wielokrotnemu wypełnianiu ankiet.

 

W celu porównania wyników z miastami europejskimi, przyjęta skala ocen zakłada, że 1 jest oceną najwyższą, a 6 najniższą.

Wyniki przedstawiane są 

w czterech grupach 

w zależności od liczby

mieszkańców miasta

lub gminy.

 

Każdy samorząd 

otrzymuje indywidualny raport z badania, jeśli spełnił minimalny próg liczby wypełnionych ankiet.

Chęć udziału miasta lub gminy w badaniach zgłasza samorząd.

 

Samorządy dystrybuują informację o przeprowadzaniu badania

wśród swoich mieszkańców. Udział samorządów w badaniach jest bezpłatny.

Użytkownicy rowerów jako eksperci w zakresie codziennych podróży oceniają swoje lokalne środowisko rowerowe. 

 

W badaniu może wziąć udział każdy, niezależnie od tego jak często korzysta z roweru.

METODOLOGIA

Badania Klimatu Rowerowego

są przeprowadzane w cyklu 

dwuletnim według sprawdzonej metodologii.

1.

3.

2.

Audycje Skołowani w TOK FM

O BADANIACH W MEDIACH

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości korzystania
z roweru w polskich miastach i gminach. Ich wyniki tworzą Ranking Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Wyniki badań nakreślają wielowymiarowy 

obraz sytuacji osób korzystających z rowerów

w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

O BADANIACH

Edycje i wyniki

Metodologia

SPONSORZY EDYCJI 2022

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

Wypełnij ankietę – do 28 lutego

Wyraź swoją opinię! Oceń warunki do jazdy rowerem w Twoim mieście lub gminie.

RANKING 
MIAST I GMIN
PRZYJAZNYCH
ROWERZYSTOM

Badania Klimatu Rowerowego / Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)