Dla samorządów

Biuro prasowe

E-mail

Dla sponsorów

Facebook

Twitter

© 2022 ORGANIZATOREM BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO JEST POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

O badaniach

Metodologia

Edycje

Wypełnij ankietę

Badania Klimatu Rowerowego / Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

Minimalny próg opublikowania wyników badania dla miast i gmin

 


do 50 tys. mieszkańców – minimum 50 ankiet

od 50 do 100 tys. mieszkańców – minimum 100 ankiet

od 100 do 200 tys. mieszkańców – minimum 150 ankiet

od 200 tys. mieszkańców – minimum 200 ankiet

Użytkownicy rowerów jako eksperci w zakresie codziennych podróży oceniają swoje lokalne środowisko rowerowe.

W badaniu może wziąć udział każdy, niezależnie od tego jak często korzysta z roweru.

Narzędziem badania jest kwestionariusz ankietowy przeprowadzany w wersji online. Zawiera on 27 podstawowych pytań podzielonych na 5 obszarów tematycznych, a także pytania dodatkowe i metryczkowe.

Kwestionariusz jest wypełniany przez respondentów anonimowo.

 

W celu porównania wyników z miastami europejskimi, przyjęta skala ocen zakłada, że 1 jest oceną najwyższą, a 6 najniższą.

1. Założenia

2. Narzędzie badawcze

3. Obszary tematyczne

Samorządy zgłaszają chęć udziału w badaniach i dystrybuują informację o jego przeprowadzaniu wśród swoich mieszkańców. Udział samorządów w badaniach jest bezpłatny.

Wyniki przedstawiane są w czterech grupach w zależności od liczby mieszkańców miasta lub gminy.

Każde miasto lub gmina otrzymuje indywidualny raport z badania, jeśli spełni minimalny metodologiczny próg liczby wypełnionych ankiet. Prezentowany jest też zbiorczy raport ogólnopolski.

1. Rower i klimat ruchu drogowego

1. Radość czy stres
2. Akceptacja cyklistów
3. Rowerem jeździ każdy
4. Promocja jazdy rowerem
5. Media o cyklistach

3. Bezpieczeństwo osób korzystających z rowerów

11. Poczucie bezpieczeństwa 
12. Konflikty z pieszymi
13. Konflikty z kierowcami samochodów
14. Przeszkody na drogach dla rowerów
15. Kradzież rowerów 
16. Bezpieczeństwo na drogach dla rowerów 
17. Bezpieczeństwo w ruchu ulicznym

5. Infrastruktura 
i sieć udogodnień 
do jazdy rowerem

23. Dostęp rowerem do centrum
24. Szybkość podróżowania
25. Ruch na ulicach jednokierunkowych
26. Oznakowanie
27. Rowery publiczne i wypożyczalnie

2. Wartościowanie korzystania 
z rowerów

6. Wysiłki na rzecz rozwoju
7. Wykroczenia związane z parkowaniem
8. Czyszczenie dróg rowerowych
9. Sygnalizacja świetlna 
10. Odśnieżanie dróg rowerowych

4. Komfort jazdy

18. Szerokość dróg rowerowych
19. Powierzchnia dróg rowerowych
20. Miejsca parkingowe
21. Objazdy miejsc objętych robotami drogowymi
22. Transport roweru w środkach komunikacji publicznej

Biuro prasowe

Badania Klimatu Rowerowego są realizowane w Polsce przez stowarzyszenie Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). Badania są przeprowadzane w cyklu dwuletnim, według sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską od 1998 roku metodologii Fahrradklima - Test. Według niej, w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.