Organizator

Badania klimatu rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce.

© 2021 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Sponsor technologiczny

Organizator

Współfinansowanie

Partnerzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Badania klimatu rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce.

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Na czym polega badanie?

Badania Klimatu Rowerowego są próbą
zebrania opinii o jakości warunków
korzystania z roweru w Polsce.

 

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

 

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Ankieta

Analiza

Mieszkańcy — codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają anonimową
ankietę (online lub stacjonarnie),
w której oceniają warunki panujące
w swoim mieście lub gminie.

Dane z ankiet są analizowane
i opracowywane przy użyciu
sprawdzonej od 1998 roku
metodologii Fahrradklima-Test. Według niej w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.

Raport

Wyniki przedstawiane są w 6-stopniowej skali i są powszechnie dostępne. Kierowane są szczególnie
do samorządowców, osób decyzyjnych 
oraz osób odpowiedzialnych 
za kształtowanie ruchu.

Badania 2020

miast i gmin

weźmie udział w badaniu!

Etap zbierania zgłoszeń do Badania Klimatu Rowerowego 2020 został zakończony. Jednostki samorządu terytorialnego 
mogły bezpłatnie zgłosić miejscowość do badań.

MAPA MIAST I GMIN ZGŁOSZONYCH DO BADAŃ:

SPONSORZY I PARTNERZY

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO 2020

BADANIE JEST PRÓBĄ ZNALEZIENIA ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

Czy Twoja miejscowość traktuje ruch 
rowerowy wystarczająco poważnie?

Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia Ci radość, czy jest raczej źródłem stresów?

PREZENTACJA KONCEPCJI BADAŃ

90

Przedstaw swoją opinię na temat korzystania z roweru w Twoim mieście lub gminie

Przekaż osobom kształtującym politykę rowerową
i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną – opinię eksperta, codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

O BADANIU

BADANIA 2020