Wśród osób, które wypełniły ankietę i pozostawiły swój adres e-mail zostaną rozlosowane 4 rowery, dzięki uprzejmości sponsora Badania Klimatu Rowerowego 2020 – firmy Zasada Bikes, producenta rowerów marki Maxim.

 

Losowanie i ogłoszenie zwycięzców przewidziane jest na drugą połowę stycznia 2021. Termin może ulec zmianie ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

KONKURS

Informacja o losowaniu

SPONSOR TECHNOLOGICZNY BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO 2020

Sponsor technologiczny

Organizator

Współfinansowanie

Partnerzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Badania klimatu rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce.

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Na czym polega badanie?

Badania Klimatu Rowerowego są próbą
zebrania opinii o jakości warunków
korzystania z roweru w Polsce.

 

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

 

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Ankieta

Analiza

Mieszkańcy — codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają anonimową
ankietę (online lub stacjonarnie),
w której oceniają warunki panujące
w swoim mieście lub gminie.

Dane z ankiet są analizowane
i opracowywane przy użyciu
sprawdzonej od 1998 roku
metodologii Fahrradklima-Test. Według niej w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.

Raport

Wyniki przedstawiane są w 6-stopniowej skali i są powszechnie dostępne. Kierowane są szczególnie
do samorządowców, osób decyzyjnych 
oraz osób odpowiedzialnych 
za kształtowanie ruchu.

Badania 2020

miast i gmin

wzięło udział w badaniu!

ETAP ZBIERANIA ANKIET ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ

MAPA MIAST I GMIN OBJĘTYCH BADANIAMI:

90

SPONSORZY I PARTNERZY

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO 2020

BADANIE JEST PRÓBĄ ZNALEZIENIA ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

Czy Twoja miejscowość traktuje ruch 
rowerowy wystarczająco poważnie?

Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia Ci radość, czy jest raczej źródłem stresów?

Dziękujemy za przedstawienie opinii na temat korzystania z roweru w Twoim mieście lub gminie

Wspólnie przekażemy osobom kształtującym politykę rowerową i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną – opinię eksperta, codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

WIĘCEJ O BADANIACH

O BADANIU

BADANIA 2020