Badamy warunki 

do  jazdy rowerem
w polskich miastach
i gminach!

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO 2024

WYSTARTUJĄ 14 SIERPNIA 2024!

Wyraź swoją opinię, oceń warunki do jazdy rowerem w Twojej miejscowości.

Zostań partnerem BKR24

PARTNERZY EDYCJI 2024

Ogólnopolski
partner medialny
w regionach

Ogólnopolscy partnerzy medialni

Partnerzy instytucjonalni

Badania Klimatu Rowerowego / Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

BADANIA SZUKAJĄ ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Czy jazda rowerem
w Twoim mieście  sprawia
 radość  
czy jest raczej
 źródłem s
tresó?

Czy Twoja miejscowość odnosi się  z sercem  do ruchu rowerowego?

Metodologia

Edycje i wyniki

O BADANIACH

Wyniki badań nakreślają wielowymiarowy 

obraz sytuacji osób korzystających z rowerów

w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Badania Klimatu Rowerowego  próbą
 zebrania opinii  o jakości korzystania
z roweru w polskich miastach i gminach. Ich wyniki tworzą Ranking Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

O BADANIACH W MEDIACH

Audycje Skołowani w TOK FM

Użytkownicy rowerów jako eksperci w zakresie codziennych podróży oceniają swoje lokalne środowisko rowerowe. 

 

W badaniu może wziąć udział każdy, niezależnie od tego jak często korzysta z roweru.

Chęć udziału miasta lub gminy 
w badaniach zgłasza samorząd.

 

Samorządy dystrybuują 
informację o przeprowadzaniu badania
 wśród swoich 
mieszkańców. Udział 
samorządów w badaniach jest bezpłatny.

Wyniki przedstawiane są w czterech grupach w zależności od liczby mieszkańców miasta

lub gminy. 

 

Każdy samorząd otrzymuje indywidualny raport z badania, jeśli spełnił minimalny próg liczby wypełnionych ankiet.

Narzędziem badania jest kwestionariusz ankietowy w wersji online. Zawiera on 27 podstawowych pytań podzielonych na 5 obszarów tematycznych, a także pytania dodatkowe i metryczkowe.

 

Kwestionariusz jest wypełniany przez respondentów anonimowo, a system posiada zabezpieczenia przeciwko wielokrotnemu wypełnianiu ankiet.

 

W celu porównania wyników z miastami europejskimi, przyjęta skala ocen zakłada, że 1 jest oceną najwyższą, a 6 najniższą.

METODOLOGIA

Badania Klimatu Rowerowego

są przeprowadzane w  cyklu

 dwuletnim  według  sprawdzonej

 metodologii.

Badania Klimatu Rowerowego są realizowane w Polsce przez stowarzyszenie samorządowe Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). Badania przeprowadzane są według sprawdzonej i rozwijanej przez od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Według niej, w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.

Minimalny wymagany metodologią próg liczby ankiet niezbędny do opublikowania wyników badania zależy od liczby mieszkańców miasta lub gminy i wynosi:

 

  • do 50 tys. – minimum 50 ankiet

  • od 50 do 100 tys. – minimum 100 ankiet 

  • od 100 do 200 tys. – minimum 150 ankiet 

  • od 200 tys. – minimum 200 ankiet

 

W przypadku nie osiągnięcia progu, wyniki dla danej miejscowości nie są publikowane.

MINIMALNE PROGI LICZBY ANKIET

NARZĘDZIE BADAWCZE

ZAŁOŻENIA METODOLOGII

0
0,00
0

Pilotaż Badania Klimatu Rowerowego w skali jednego miasta odbył się w 2018 roku. Ogólnopolskie badania przeprowadzane są w cyklu dwuletnim od 2020 roku.

Zobacz wynik i raport

Zobacz wyniki i raporty

Zobacz wyniki i raporty

średni wynik

Średni wynik w skali całego kraju, gdzie 1 jest oceną najwyższą,
a 6 najniższą.

liczba respondentów

Tyle mieszkanek i mieszkańców wyraziło swoją opinię na temat klimatu rowerowego.

miast i gmin

Tyle miast i gmin osiągnęło minimalny metodologiczny próg liczby wypełnionych ankiet.

STATYSTYKA DRUGIEJ OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI W 2022 ROKU

EDYCJE I WYNIKI

Wyniki badań tworzą  Ranking Miast

 i Gmin Przyjaznych Rowerzystom

Obserwuj naszą stronę na facebooku, aby być na bieżąco.

CO NOWEGO?

2018

2020

2022

Dla mediów

Dla partnerów

Dla samorządów

Minimalne progi ankiet

Narzędzie badawcze

Założenia

O nas w mediach

Cel badań

Informacje

Edycje

Metodologia

O badaniach

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości korzystania 

z roweru w polskich miastach i gminach. Ich wyniki tworzą Ranking Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w polskich miastach i gminach. Ich wyniki tworzą Ranking Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

© 2018-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)