Czas trwania badania
i możliwość dołączenia

Materiały promocyjne BKR22

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Państwa materiały promocyjne Badania Klimatu Rowerowego 2022. Poprzez przycisk poniżej mogą Państwo uzyskać dostęp do chmury z materiałami.

Tutaj znajdziecie Państwo informacje i materiały dedykowane zarówno samorządom przeprowadzającym Badania Klimatu Rowerowego jak i tym, które są chętne je przeprowadzić.

Materiały

Zasady Badania Klimatu Rowerowego 2022 są proste:


 

  • my bierzemy na siebie ciężar przygotowania i przeprowadzenia badań,
  • udział miejscowości w badaniach jest bezpłatny,
  • w badaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec,
  • minimalny metodologiczny próg opublikowania wyników badania dla miejscowości wynosi od 50 do 200+ respondentów (w zależności od liczby mieszkańców),
  • narzędziem badawczym jest ankieta on-line.


 

Czego oczekujemy od miast i gmin biorących udział w badaniach?
 

  • wsparcia ze strony samorządów lokalnych w dotarciu do ankietowanych – dystrybucji informacji, że w Waszej miejscowości przeprowadzane są Badania Klimatu Rowerowego.

KONTAKT DLA SAMORZĄDÓW
 

Rafał Glazik

 

Polska Unia Mobilności Aktywnej

organizator Badania

 

+48 695 624 634

rafal.glazik@mobilnosc.org

Badania zainaugurowaliśmy dnia 28.09.2022 podczas Kongresu Mobilności Aktywnej w Gdańsku. Od tego dnia mieszkańcy mogą wypełniać ankietę Badania Klimatu Rowerowego 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA MIASTA LUB GMINY

 

W momencie uruchomienia badań zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń od samorządów. W tej edycji umożliwiliśmy dopisanie miasta lub gminy w trakcie trwania badania, do końca października. W tym momencie nie ma już możliwości dopisania miejscowości do badań.


 

 

 

 

 

OKRES TRWANIA BADANIA

 

Zbieranie ankiet Badania Klimatu Rowerowego 2022 potrwa do dnia 31.12.2022. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia tego okresu.

 

 

 

 

 

 

WYNIKI I RAPORTY

Ogłoszenie wyników Badania Klimatu Rowerowego 2022 oraz prezentacja raportów dla poszczególnych samorządów odbędzie się podczas drugiej edycji konferencji Samorządy Przyjazne Życiu, która odbędzie się w maju 2023 w Poznaniu. Szczegóły dostępne będą na stronie: www.przyjaznesamorzady.pl

 

 

Dla samorządów

Badania Klimatu Rowerowego / Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

2018

2020

2022

Biuro prasowe

Dla partnerów

Dla samorządów

Minimalne progi ankiet

Narzędzie badawcze

Założenia

O nas w mediach

Cel badań

Informacje

Edycje

Metodologia

O badaniach

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości korzystania 

z roweru w polskich miastach i gminach. Ich wyniki tworzą Ranking Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w polskich miastach i gminach. Ich wyniki tworzą Ranking Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

© 2018-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)